Libro

Cos de Mestres. Educació Infantil. Temari volum 2. Generalitat de Cataluña

 • Ed. MAD
 • Ed. MAD
 • ()
 • 232 páginas;
 • ISBN-13: 9788414270349
Cómpralo ahora con Gastos de envío GratisComprar Cos de Mestres. Educació Infantil. Temari volum 2. Generalitat de Cataluña
Resumen:

Leditorial MAD i Xaloc Oposicions us ofereixen una nova edició del temari dEducació Infantil per a laccés al cos de Mestres segons el programa oficial vigent.

En aquest volum incloem els temes 13 a 25, elaborats tenint en compte la Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, dEducació (LOMLOE) i el Decret 21/2023, de 7 de febrer, dordenació dels ensenyaments de leducació infantil.

Tots els temes han estat redactats amb profunditat i rigor per assegurar una preparació eficaç i completa i, tot atenent als criteris establerts, a més del desenvolupament dels continguts responent fidelment els epígrafs, inclouen índex, introducció, conclusió, glossari, esquema i bibliografia especialitzada

Índice:
 • Tema 13. La programació en el primer cicle deducació infantil. Objectius, continguts i metodologia adequada per als nens i nenes de zero a tres anys

 • Tema 14. La programació en el segon cicle deducació infantil. Objectius, continguts i propostes metodològiques més adequades per a aquest cicle. Les diferents unitats de programació. La continuïtat entre leducació infantil i primària. Mesures curriculars i vies de coordinació

 • Tema 15. La funció del mestre o mestra a leducació infantil. La intencionalitat educativa. Relacions interactives entre linfant i leducador. El mestre com a membre de lequip educatiu i en la seva relació amb les famílies

 • Tema 16. Lorganització dels espais i del temps. Criteris per a una adequada distribució i organització espacial i temporal. Rutines i ritmes. Lavaluació dels espais i del temps

 • Tema 17. Equipament, material didàctic i materials curriculars a leducació infantil. Selecció, utilització i avaluació dels recursos materials

 • Tema 18. El desenvolupament del llenguatge. Llenguatge i pensament. Evolució de la comprensió i de lexpressió. La comunicació no verbal. Problemes més freqüents del llenguatge infantil

 • Tema 19. Lensenyament i laprenentatge de la llengua a leducació infantil. Tècniques i recursos per a la comprensió i lexpressió oral. La intervenció educativa en el cas de llengües en contacte

 • Tema 20. La literatura infantil. El conte: valor educatiu. Criteris per seleccionar, utilitzar i narrar contes orals o escrits. Activitats a partir del conte. La biblioteca daula

 • Tema 21. Leducació musical en educació infantil. El descobriment del so i del silenci. Característiques i criteris de selecció de les activitats musicals. Els recursos didàctics. El folklore popular

 • Tema 22. Evolució de lexpressió plàstica en els nens i nenes. Elements bàsics del llenguatge plàstic. Objectius, continguts, materials, activitats, estratègies metodològiques i davaluació de lexpressió plàstica. Models i estereotips

 • Tema 23. Lexpressió corporal. El gest i el moviment. Lexpressió corporal com a ajuda a la construcció de la identitat i lautonomia personal. Joc simbòlic i joc dramàtic. Les activitats dramàtiques

 • Tema 24. La influència de la imatge en linfant. Lectura i interpretació dimatges. El cinema, la televisió i la publicitat. Criteris de selecció i utilització de materials audiovisuals i de les noves tecnologies en lEducació Infantil

 • Tema 25. Formació de capacitats relacionades amb el desenvolupament logicomatemàtic. Recursos didàctics i activitats adequades a letapa deducació infantil

Este libro pertenece a la colección:

Cos de Mestres Educació Infantil - Ed. MAD
Cos de Mestres Educació Infantil - Ed. MAD
Política de privacidad
Copyright © Agapea Factory S.A 2024