Libro

Cos de Mestres. Educació Infantil. Temari volum 1. Generalitat de Cataluña

 • Ed. MAD
 • Ed. MAD
 • ()
 • 218 páginas;
 • ISBN-13: 9788414270332
Cómpralo ahora con Gastos de envío GratisComprar Cos de Mestres. Educació Infantil. Temari volum 1. Generalitat de Cataluña
Resumen:

Leditorial MAD i Xaloc Oposicions us ofereixen una nova edició del temari dEducació Infantil per a laccés al cos de Mestres segons el programa oficial vigent.

En aquest volum incloem els dotze primers temes, elaborats tenint en compte la Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, dEducació (LOMLOE) i el Decret 21/2023, de 7 de febrer, dordenació dels ensenyaments de leducació infantil.

Tots els temes han estat redactats amb profunditat i rigor per assegurar una preparació eficaçi completa i, tot atenent als criteris establerts, a més del desenvolupament dels continguts responent fidelment els epígrafs, inclouen índex, introducció, conclusió, glossari, esquema i bibliografia especialitzada.

Índice:
 • Tema 1. Característiques generals del nen i la nena fins als sis anys. Principals factors que intervenen en el seu desenvolupament. Etapes i moments més significatius. El desenvolupament infantil en el primer any de vida. El paper dels adults

 • Tema 2. El desenvolupament psicomotor en els nens i nenes fins als 6 anys. La psicomotricitat en el currículum deducació infantil. La sensació i percepció com a font de coneixements. Lorganització sensorial i perceptiva. La intervenció educativa

 • Tema 3. El desenvolupament de la personalitat. El desenvolupament afectiu en els nens i nenes de 0 a 6 anys. Aportacions de diferents autors. La conquesta de lautonomia. Directrius per a una correcta intervenció educativa

 • Tema 4. El nen descobreix els altres. Procés de descobriment, de vinculació i acceptació. Lescola com a institució socialitzadora. El paper del centre deducació infantil en la prevenció i intervenció amb nens i nenes en situació de risc social. Principals conflictes de la vida en grup

 • Tema 5. Desenvolupament cognitiu fins als sis anys. El coneixement de la realitat. Lobservació i exploració del món físic, natural i social. Gènesi i formació dels principals conceptes

 • Tema 6. Influència dels principals corrents científics en leducació infantil. Visió actual de les seves aportacions. Experiències renovadores rellevants. Valoració crítica

 • Tema 7. La família com a primer agent de socialització. La transformació de la funció educativa de la família al llarg de la història. Expectatives familiars respecte leducació infantil. Període dadaptació dels nens i nenes al centre educatiu. Relacions entre la família i lequip docent

 • Tema 8. Educació per a la salut. Actituds i hàbits referits al descans, higiene i activitat infantil. Prevenció daccidents, primers auxilis i malalties infantils. Criteris per a la intervenció educativa

 • Tema 9. Alimentació, nutrició i dietètica. Alimentació equilibrada i planificació de menús. Trastorns infantils relacionats amb lalimentació. Les hores de menjar com moments educatius

 • Tema 10. Leducació sexual a letapa infantil. Descobriment i identificació amb el propi sexe. La construcció dels rols masculí i femení. Estratègies educatives per evitar la discriminació de gènere
 • Tema 11. Consecució de les capacitats generals de letapa mitjançant els objectius i continguts de les àrees del currículum deducació infantil

 • Tema 12. Principis dintervenció educativa en educació infantil. Lenfocament globalitzador. Sentit i significativitat de laprenentatge. Una metodologia basada en lobservació i lexperimentació. La seva concreció en el marc del projecte curricular

Este libro pertenece a la colección:

Cos de Mestres Educació Infantil - Ed. MAD
Cos de Mestres Educació Infantil - Ed. MAD
Política de privacidad
Copyright © Agapea Factory S.A 2024