Libro

Cos de Mestres. Audició i Llenguatge. Temari volum 1. Generalitat de Cataluña

 • Ed. MAD
 • Ed. MAD
 • ()
 • 220 páginas;
 • ISBN-13: 9788414272534
Cómpralo ahora con Gastos de envío GratisComprar Cos de Mestres. Audició i Llenguatge. Temari volum 1. Generalitat de Cataluña
Resumen:

MAD i Xaloc Oposicions us ofereixen una nova edició del temari de Audició i Llenguatge per a laccés al cos de Mestres segons el programa oficial vigent. En aquest volum incloem els tretze primers temes, elaborats tenint en compte la Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, dEducació (LOMLOE), el Decret 175/2022, de 27 de setembre, dordenació dels ensenyaments de leducació bàsica i el Decret 21/2023, de 7 de febrer, dordenació dels ensenyaments de leducació infantil.

Tots els temes han estat redactats amb profunditat i rigor per assegurar una preparació eficaç i completa i, tot atenent als criteris establerts, a més del desenvolupament dels continguts responent fidelment els epígrafs, inclouen índex, introducció, conclusió, glossari, esquema i bibliografia especialitzada.

Índice:
 • Tema 1. Levolució de leducació especial a Europa en les últimes dècades: de la institucionalització i del model clínic a la normalització de serveis i al model pedagògic

 • Tema 2. Leducació especial en el marc de la LOGSE. El seu desenvolupament normatiu. El concepte dalumnes amb necessitats educatives especials

 • Tema 3. El procés didentificació i de valoració de les necessitats educatives especials dels alumnes i la seva relació amb el currículum. Decisions descolarització

 • Tema 4. El centre ordinari i la resposta a les necessitats especials dels alumnes. El projecte educatiu i el projecte curricular en relació amb aquests alumnes. Les adaptacions curriculars

 • Tema 5. El centre específic deducació especial. Característiques del projecte educatiu i del projecte curricular: referents bàsics i criteris per a la seva elaboració

 • Tema 6. Els recursos materials i personals per a latenció de lalumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. Recursos de lescola. Recursos externs a lescola. Col·laboració entre serveis específics i serveis ordinaris

 • Tema 7. Conceptes bàsics sobre la comunicació i el llenguatge. Adquisició i desenvolupament de la comunicació i el llenguatge i la seva relació amb el pensament social i afectiu

 • Tema 8. Bases anatòmiques, fisiològiques i neurològiques del llenguatge. Processos de codificació i descodificació lingüística. Descripció i anàlisi dels components del llenguatge

 • Tema 9. Característiques del llenguatge dels alumnes deducació infantil i primària. Alteracions del llenguatge més freqüents en aquestes etapes educatives. Actuacions preventives

 • Tema 10. Sistemes alternatius i augmentatius de comunicació. El procés davaluació i presa de dedicions relacionat amb els sistemes alternatius. El procés dintervenció

 • Tema 11. Les necessitats educatives especials dels alumnes amb deficiència auditiva. Aspectes diferencials en el desenvolupament de la comunicació i el llenguatge

 • Tema 12. Identificació de les necessitats educatives especials dels alumnes amb deficiència auditiva. Sistemes de detecció del dèficit auditiu

 • Tema 13. La intervenció del mestre daudició i llenguatge amb els alumnes amb deficiència auditiva. Criteris per a lelaboració dadaptacions curriculars. Ajudes tècniques per a la comunicació: tipus i criteris dutilització

Este libro pertenece a la colección:

Cos de Mestres Audició i Llenguatge Generalitat de Cataluña - Ed. MAD
Cos de Mestres Audició i Llenguatge Generalitat de Cataluña - Ed. MAD
Política de privacidad
Copyright © Agapea Factory S.A 2024