Libro

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Filosofia. Temari Vol. III.

 • EDITORIAL CEP
 • AA.VV
 • ()
 • 288 páginas;
 • ISBN-13: 9788468168845
Cómpralo ahora con Gastos de envío GratisComprar Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Filosofia. Temari Vol. III.
Resumen:

Segons Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer queden prorrogats els temaris d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents vigents amb anterioritat a l'1 de Gener de 2012.
Amb motiu d'aquest canvi Editorial CEP posa a la seva disposició una edició revisada del temari que serà vàlid per a les pròximes convocatòries.

L'home és un animal social. L'individu aïllat i l'àtom són abstraccions formals. El llibre de la selva és un relat meravellós, però falta a la veritat. Si un nen es cria en la natura pura i dura no passa de ser un animal irracional. El trànsit de la natura a la cultura és, al mateix temps, el llarg camí de la racionalitat, de la socialització i de la moralització. L'ésser humà que, en aquest volum, estem considerant, es defineix com ésser capaç de posseir i jutjar (en)valors. El valor és quelcom irreal, simbòlic, però que atorga l?ésser humà la facultat de fer moltes coses, tals com comprar una casa (valors econòmics), guanyar una marató (valors físics) o viure dignament (valors morals). El valor més important per a una societat que tingui al seu horitzó tant el progrés tecnicocientífic com el progrés moral, és la justícia. La consolidació i exercici dels drets humans en una societat ?això és la justícia- constitueix la condició de possibilitat d'una societat lliure, en la que els seus ciutadans puguin dur a terme els seus propis projectes de realització personal. El contrari és l'anarquia, és la força, és la injustícia. Al llarg del volum, el lector podrà assistir a la complexitat d'aquests temes des d'una triple dimensió, sociològica, ètica i ontopraxeològica (filosofia de la tècnica).
Les ciències historicohermenèutiques han convertit a la teoria de la societat en el lloc epistemològic des del que és necessari estudiar tant els temes tradicionals de la Sociologia (Origen i naturalesa de la societat, Conflicte i canvi social), els específics de la Teoria política (Formes d'organització política, Drets i Justícia), així com aquells temes relatius a l'impacte de la tècnica en les societats avançades (Problemes ètics en l'activitat científica i tècnica, Llibertat i alienació en societats tecnificada). A més a més, aquesta teoria de la societat, doblegada de raó pràctica, es torna també en l'àmbit idoni per al plantejament i anàlisi dels tradicionals problemes de l'Ètica: el llenguatge moral, els valors morals, Ètiques materials i Ètiques formals, etc. El lector podrà trobar tots aquests temes plantejats i desenvolupats des del conflicte d'interpretacions que tradició i modernitat ocasionen en el seu propi si.

Índice:
 • Tema 31
  Les distintes concepcions de la sociologia com a ciència.

 • Tema 32
  Origen i naturalesa de la societat.

 • Tema 33
  Formes d'organització política.

 • Tema 34
  Fonaments filosòfics del dret i la justícia.

 • Tema 35
  Conflicte i canvi social: factors i tipus.

 • Tema 36
  El desenvolupament de la tècnica i les seves implicacions en la societat contemporània.

 • Tema 37
  Bases antropològiques de la conducta moral.

 • Tema 38
  La gènesi dels valors morals: naturalesa i convenció.

 • Tema 39
  El llenguatge moral. Forma i justificació dels judicis morals.

 • Tema 40
  Bé i valor.

 • Tema 41
  Ètiques materials i Ètiques formals.

 • Tema 42
  Ètica i política.

 • Tema 43
  Principals problemes ètics en l'activitat científica i tècnica i en la convivència social del nostre temps.

 • Tema 44
  Ètica i dret: els drets humans.

 • Tema 45
  L'estat de benestar. Alienació i llibertat en les societats tecnificades.

Este libro pertenece a la colección:

Política de privacidad
Copyright © Agapea Factory S.A 2020