Libro

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Filosofia. Temari Vol. I.

 • EDITORIAL CEP
 • AA.VV
 • ()
 • 288 páginas;
 • ISBN-13: 9788468168821
Cómpralo ahora con Gastos de envío GratisComprar Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Filosofia. Temari Vol. I.
Resumen:

Segons Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer queden prorrogats els temaris d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents vigents amb anterioritat a l'1 de Gener de 2012.
Amb motiu d'aquest canvi Editorial CEP posa a la seva disposició una edició revisada del temari que serà vàlid per a les pròximes convocatòries.

La Filosofia consisteix en la conversió del temps en conceptes. L'objecte d'aquest volum és la reconstrucció dels grans problemes filosòfics des d'una triple vessant. Des del punt de vista lógico-epistèmic es du a terme un estudi detallat tant del pensar formal (Història de la Lògica, Càlcul lògic i Lògica com a sistema) com de la naturalesa i estructura de les teories científiques. Temes fonamentals com el context de justificació i el context de descobriment, el problema de la veritat o el postulat de l'objectivitat són analitzats tenint molt en compte les discussions actuals de la teoria postempirista de la ciència. La teoria del coneixement ocupa la segona perspectiva des de la que s'exposen els temes capitals de la Filosofia de la consciència, a saber, els elements a priori del coneixement i les relacions entre els límits de coneixement i el problema de l'irracional. Però no sols aquests, sinó també aquells altres que han ocupat l'experiència filosòfica després del gir lingüístic, a saber, les relacions entre coneixement i llenguatge, la connexió entre llenguatge natural i llenguatges formals i les diferents teories del significat des de Frege fins a Searle. El volum tanca amb un tema específic dedicat a l'experiència estètica tant en la seva història, com en la situació creada per l'art contemporani. La reflexió filosòfica de la bellesa ha ocupat l'atenció dels filòsofs des de Plató fins a Vattimo, perquè ella tanca en si mateixa un examen dels sentiments humans en general i de l'esfera del gust en particular.

Índice:
 • Tema 1
  L'experiència filosòfica i les seves formes: les concepcions de la filosofia.

 • Tema 2
  La funció de la filosofia en el conjunt de la cultura. La relació del saber filosòfic amb el saber científic i altres sabers.

 • Tema 3
  La comunicació humana i el llenguatge: llenguatge natural i llenguatges formals

 • Tema 4
  Sentit i referència. Teories del significat

 • Tema 5
  De la Lògica clàssica a la Lògica simbòlica.

 • Tema 6
  El càlcul de proposicions i de predicats.

 • Tema 7
  La lògica com a sistema formal axiomàtic; els límits dels sistemes formals axiomàtics.

 • Tema 8
  La veritat en les matemàtiques i en les ciències empíriques (socials i naturals).

 • Tema 9
  Naturalesa de les lleis, les teories i els models científics. El context de la justificació científica i el context del descobriment científic.

 • Tema 10
  La construcció científica de la realitat, determinisme i indeterminisme; el postulat de l'objectivitat.

 • Tema 11
  Coneixement i llenguatge: el problema dels conceptes universals.

 • Tema 12
  Els elements a priori en el coneixement.

 • Tema 13
  Els límits del coneixement humà i el problema de l'irracional.

 • Tema 22
  La reflexió filosòfica sobre la bellesa.

Este libro pertenece a la colección:

Política de privacidad
Copyright © Agapea Factory S.A 2019