Libro

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Orientació Educativa. Temari Vol. III.

 • EDITORIAL CEP
 • AA.VV
 • ()
 • 240 páginas;
 • ISBN-13: 9788468131764
Cómpralo ahora con Gastos de envío GratisComprar Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Orientació Educativa. Temari Vol. III.
Resumen:

Segons Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer que ha estat publicada al BOE el dia 7 de febrer queden prorrogats els temaris d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents vigents amb anterioritat a l'1 de Gener de 2012.

Amb motiu d'aquest canvi Editorial CEP posa a la seva disposició una edició revisada del temari que serà vàlid per a les pròximes convocatòries.

Elaborats per professionals relacionats amb l'àmbit educatiu aquest material sens dubte suposarà una gran ajuda per als opositors que desitgen preparar el seu accés a la funció docent.;

Índice:
 • Tema 47
  L'organització de l'educació especial: aules i centres específics; integració d'alumnes amb necessitats educatives especials a l'escola ordinària. Principis i mètodes de la integració escolar. Criteris d'escolarització.

 • Tema 48
  Organització i modes de treball a l'aula amb alumnes amb necessitats especials. Actuacions específiques amb aquests alumnes.

 • Tema 49
  Adaptacions curriculars: conceptes i principis generals. Adaptacions curriculars significatives per a alumnes amb necessitats educatives especials i les seves classes: accés al currículum; adaptacions metodològiques, en continguts, en avaluació.

 • Tema 50
  La diversificació curricular: aplicacions dels articles 23 i 37 de la LOGSE. Objectius, àrees, continguts i criteris d'avaluació en les diversificacions curriculars.

 • Tema 51
  Les persones amb retard mental: característiques del seu desenvolupament. Principis generals d'intervenció educativa i criteris per adaptar el currículum a aquests alumnes.

 • Tema 52
  Dèficits sensorials: els seus tipus i avaluació. Sistemes de comunicació en alumnes cecs i sords.

 • Tema 53
  Intervenció educativa i adaptacions curriculars amb alumnes cecs i amblíopes.

 • Tema 54
  Intervenció educativa i adaptacions curriculars amb alumnes sords.

 • Tema 55
  L'autisme i les alteracions de la comunicació en la infància i l'adolescència. Intervenció educativa abans aquests problemes.

 • Tema 56
  Alteracions comportamentals i conductes associa'ls en la infància. Programes de prevenció, intervenció i tractament davant problemes de desenvolupament de la personalitat en l'Educació Infantil i Primària.

 • Tema 57
  Alteracions comportamentals i conductes associa'ls en l'adolescència. Programes de prevenció, intervenció i tractament davant problemes de desenvolupament de la personalitat en l'Educació Secundària.

 • Tema 58
  Els alumnes amb disfuncions o dèficits motors. Barreres d'accés al currículum. Criteris per a l'adaptació curricular. Sistemes de comunicació alternativa.

 • Tema 59
  Diferents ritmes d'aprenentatge: Alumnes lents a aprendre. Intervenció educativa.

 • Tema 60
  Dificultats i problemes en l'adquisició del llenguatge parlat: intervenció educativa.

 • Tema 61
  Dificultats i problemes en l'adquisició del llenguatge escrit: intervenció educativa.

 • Tema 62
  Dificultats i problemes en els aspectes matemàtics bàsics i en les operacions elementals de càlcul: intervenció educativa.

 • Tema 63
  Dificultats i problemes en l'adquisició i ús dels instruments lògics i matemàtics del pensament formal abstracte en l'adolescència: intervenció educativa.

 • Tema 64
  Els alumnes superdotats. Possibilitats educatives que els ofereix el currículum en les diferents etapes. El treball educatiu amb aquests alumnes.

 • Tema 65
  Formació professional i preparació per a la transició a la vida activa en alumnes que no aconsegueixen els objectius de l'ensenyament obligatori. Programes de Garantia Social.

 • Tema 66
  El paper de la família en l'educació. Col?laboració de professors i pares en les diferents etapes educatives, principalment en l'Educació Infantil. Modes de treball amb els pares.

 • Tema 67
  La col?laboració de mestres i pares d'alumnes amb necessitats educatives especials. Programes educatius formals per desenvolupar a la llar.

 • Tema 68
  L'escola en el seu entorn: relació amb altres institucions socials, amb la ciutat. Peculiaritats de l'escola rural.

Este libro pertenece a la colección:

Política de privacidad
Copyright © Agapea Factory S.A 2019