Libro

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Orientació Educativa. Temari Vol. I.

 • EDITORIAL CEP
 • AA.VV
 • ()
 • 240 páginas;
 • ISBN-13: 9788468131740
Cómpralo ahora con Gastos de envío GratisComprar Cos de Professors d'Ensenyament Secundari. Orientació Educativa. Temari Vol. I.
Resumen:

Segons Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer que ha estat publicada al BOE el dia 7 de febrer queden prorrogats els temaris d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents vigents amb anterioritat a l'1 de Gener de 2012.

Amb motiu d'aquest canvi Editorial CEP posa a la seva disposició una edició revisada del temari que serà vàlid per a les pròximes convocatòries.

Elaborats per professionals relacionats amb l'àmbit educatiu aquest material sens dubte suposarà una gran ajuda per als opositors que desitgen preparar el seu accés a la funció docent.;

Índice:
 • Tema 1
  Fonamentació psicològica i pedagògica del currículum. Aportacions de la psicologia i de les ciències de l'educació als diferents nivells.

 • Tema 2
  Les capacitats com objectiu de l'educació. Els diferents aspectes: valor intrínsec, valor propedèutic, carácter funcional amb relació amb la vida quotidiana.

 • Tema 3
  Processos d'aprenentatge: condicionament, aprenentatge per observació, aprenentatges superiors, el processament de la informació, el paper de l'atenció i la memòria, les habilitats meta cognitives.

 • Tema 4
  El procés d'ensenyament i aprenentatge com procés de construcció i d'interacció: elements interpersonals i elements didàctics. El paper mediador del professor.

 • Tema 5
  Principis didàctics en el procés d'ensenyament i aprenentatge. Aprenentatge significatiu. El paper de les capacitats i coneixements previs. La personalització dels processos d'ensenyament-aprenentatge.

 • Tema 6
  El desenvolupament en l'edat d'educació infantil (I): desenvolupament social, motor, afectiu. Implicacions educatives

 • Tema 7
  El desenvolupament en l'edat d'educació infantil (II): llenguatge i comunicació; el pensament percepte-motor. Implicacions educatives.

 • Tema 8
  El desenvolupament en l'edat de l'educació primària (I): desenvolupament social, motor i afectiu. implicacions educatives.

 • Tema 9
  El desenvolupament en l'edat de l'educació primària (II): llenguatge i comunicació; el pensament concret. implicacions educatives.

 • Tema 10
  El desenvolupament de l'edat en l'educació secundaria (I): adolescència i joventut. Canvis que acompanyen a la pubertat. implicacions educatives

 • Tema 11
  El desenvolupament a l'edat de l'educació secundària (II): desenvolupament cognitiu; el pensament formal abstracte.implicacions educatives.

 • Tema 12
  Socialització i aprenentatge. L'escola com institución socialitzadora: la transmissió de pautes socials i valors. tradició i patrimoni cultural a la transmissió educativa.

 • Tema 13
  La dimensió moral de l'educació. actituds i valors morals a través de les àrees del currículum. L'educació del raonament i del judici moral.

 • Tema 14
  Educació per la convivència i per la pau. L'educació i el desenvolupament d'actituds cooperatives, democràtiques i cíviques.

 • Tema 15
  Educació per a la igualtat. educació no discriminatòria.Eliminació de prejudicis sexistes i racistes a l'escola.

 • Tema 16
  Educació sexual i educació per la salut. prevenció de les drogodependències.

 • Tema 17
  La tutoria com element de la funció docent. Funcions del tutor a primària i secundaria. Aportacions de la psicologia i de les ciències de l'educació al desenvolupament d'aquestes funcions.

 • Tema 18
  El procés de prendre decisions: com s'aprèn i com s'ensenya.

 • Tema 19
  La maduresa vocacional i el projecte de vida. Aportació de la psicologia i la pedagogia a aquesta maduresa i projecte, principalment a l?adolescència.

 • Tema 20
  Aspectes de la diversitat de condicions personals dels alumnes rellevants per a l'educació i l'aprenentatge: aptituds, motivació, estils cognitius, altres diferencies individuals .

 • Tema 21
  L' orientació com activitat educativa. principis bàsics de l'orientació educativa comuns a tots els models. les seves tècniques més utilitzades.

 • Tema 22
  Presentació i desenvolupament d'un model concret d' orientació educativa, així com dels seus instrumentsi tècniques d'orientació.

 • Tema 23
  L'organització del sistema d'orientació i suport a espanya a les diferents administracions educatives.

Este libro pertenece a la colección:

Política de privacidad
Copyright © Agapea Factory S.A 2019